Kréyòl et Histoire de la Caraïbe
7-1 Etude d'un texte en créole haïtien
 

Dèy


Dèy o
m ap rele dèy o
Ayiti woy!
manman woy!
dèy o
m ap chante dèy o
Ayiti woy!
rele woy!
- gade jan y ap touye peyi a -
mezanmi woy!
rele woy!
Ayiti cheri
men pitit ou mouri
men lòt yo toutouni
sa k a pòte dèy la pou ou woy!
dèy o
m ap chante dèy o
Ayiti woy!
dèy o
ann rele dèy o
Ayiti woy!
Gade !
Ayiti Toma
men san w nan dyaspora
men peyi ap kaba
sa k a pòte dèy la pou ou woy!
dèy o
mwen rele dèy o
Ayiti woy!
dèy o
m ap chante dèy o
Ayiti woy!
Ayiti je fèmen
Ayiti desonnen
Ayiti detounen
sa k a pòte dèy la pou ou woy!
dèy o
mwen rele dèy o
Ayiti woy!
dèy o
m ap chante dèy o
Ayiti woy!
Ayiti m rele
mwen rele w pou w rele
fo ou rele tout san w
fòk peyi a kanpe
peyi a va kanpe
nan koumbit m ap rele
woy!
rele!
woy!
Ayiti woy!
woy! manman!
woy!
Ayiti woy!
Ayiti a leve
Ayiti a kanpe
Ayiti a danse
wowowowowoy!
nan koumbit m ap rele
woy! manman!
woy!
Ayiti woy!
woy! manman!
woy!
Ayiti woy!
men Ayiti a leve
Ayiti a kanpe
Ayiti a lite
wowowowowoy!
pou koumbit m ap rele
woy! manman!
woy!
Ayiti woy!
manman!
woy! manman!
woy!
Ayiti woy!

 

Chant traditionnel/Toto Bissainthe

 

Sé grenn diri 'i ka plen sak diri