1998
Kalbas Lò 1
Pawòl lagoni ki pawòl lavi


Lang
Lang
Langaj
Langaj
Jagon
Jagon
Wanni-wannan
Wanni-wannan
Wann-wann
Wann-wann
 M ap mande kòmwen sa m ap pale
M ap mande kòmwen sa m ap depale
M ap mande kòmwen si sa gen yon potalans si se


An lang
On lang
An langaj
On langaj
An jagon
On jagon
An wanni-wannan
On wanni-wannan
An wann-wann
On wann-wann
Man ka palé o man ka dépalé
Lò pa ni pyès moun pou tandé l
Lò pa ni pyès moun pou kouté y

Mo pawòl sé van
Mo pawòl sé roun lafimen

Mo pawòl sé roun lafimen
I gen saya ki ka di
pa gen bwa pou pran bwa ankò
Yé bliyé dèyè bwa i gen bwa

Pawòl an mwen sé on souf
Tini séla ki ka di
Pa tini divini pou sa ki pa ni tan-pasé
Sa yo pou vwé sé k nou pa ni jòdi

Tini séla ki ka révé on pasé
Ki ka fè yo révé on divini
sé on pasé révé sé on divini révé
lò toutbiten sé kòkma

Pawòl mwen sé van
Tini sa ki ka di
Nou kay pran sa ki ta nou
Men sé sa ki ta toutmoun yo lé tchèk

Pawòl mwen sé on lafimé
ki ka pèdtè siyaké nan syèl
ki ka lètjété zannzolé nan loséyan
sé on tras
sé on siyaj
ki ka woulé dépi tan a Karayib épi Zawag
ki ka vini tout lèspri a Lafrik-Giné ki pasé lanmè-la
ki ka vini tout bondyé-kouli ki sòti Kalikata é Malaba

Sé on lafimé tout Gangann

Gangann Galifouna ki yich a Ourakan
Gangann Maren-laflibis ki té nonm lib
Gangann Bosal ki pa jan ni bliyé ni djokoti
Gangann nan Kann-la ki soufè mé ki rézisté
 Gangann Kongo ki rivé apré yotout pou ba yo sonjé tini on Avan
 Gangann Zendyen ki kité mizè pou vin manjé ondòt mizè
souflé nan poumon an mwen

 
Yich ! ponmoun pa jen kouté pawòl yo mwen té ka pòté an fenfon mwen
Yich ! sé oswè-la mwen kay pasé lanmè-la
Mi ! sé tou zòt sousé lafimé-gangann ; sé tou zòt trasé siyaj-libèté ba tyanmay. Ffff !
 

banbiyo